VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Udaru Mózgu

Sandomierz, 22 - 23 października 2020 r.

Program towarzyszący

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie towarzyszącym. Poszczególne elementy programu mogą zostać odwołane w przypadku zbyt małej liczby chętnych.


 
ZWIEDZANIE PODZIEMNEJ TRASY TURYSTYCZNEJ W CZWARTEK, 4 CZERWCA 2020
(dodatkowa opłata 10 zł / os. - obowiązują bilety)

W czwartek, 4 czerwca 2020 r. po obradach zainteresowane osoby zapraszamy do zwiedzania Podziemnej Trasy Turystycznej w Sandomierzu.

Liczba miejsc jest ograniczona, uczestnictwo tylko na podstawie biletów otrzymanych w Biurze Konferencji. Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Konferencji.

Uczestnictwo w programie towarzyszącym jest niefinansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE oraz MEDTECH/POLMED. Uczestnictwo jest finansowane z opłat indywidualnych i wpłat od sponsorów niemedycznych.