VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Udaru Mózgu

Sandomierz, 22 - 23 października 2020 r.

 

KOMUNIKAT W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ TERMINU ZJAZDU

W związku ze zmianą terminu zjazdu spowodowaną zagrożeniem epidemiologicznym uprzejmie prosimy wszystkie osoby, które dokonały zgłoszenia i wpłaty przed zmianą terminu o kontakt z naszym biurem w celu potwierdzenia deklaracji udziału w nowym, aktualnym terminie lub zgłoszenia bezkosztowej anulacji i uzgodnienia zwrotu wpłaconej kwoty.

Niezależnie od Państwa decyzji, konieczne będzie wystawienie faktury korygującej ponieważ zmienia się termin wykonania usługi.

 

Wysokość opłaty rejestracyjnej

 

  do dnia 31 lipca 2020 od dnia 1 sierpnia 2020
Opłata rejestracyjna uczestnika 450 zł 500 zł

Opłata rejestracyjna uczestnika uprawnia do:

  • udziału w wykładach naukowych, sesjach firmowych oraz wstępu na teren wystawy firm
  • otrzymania programu i identyfikatora
  • korzystania z wyżywienia zgodnie z programem

Osoby uczestniczące w Zjeździe otrzymają zaświadczenie potwierdzające udział oraz uzyskanie punktów edukacyjnych.

Opłata dla osób towarzyszących wynosi 300 zł i obejmuje korzystania z wyżywienia zgodnie z programem.

Warunkiem potwierdzenia rejestracji jest dokonanie pełnej wpłaty należności w terminie 7 dni od dokonania rejestracji. Opłaty za uczestnictwo prosimy wpłacać na konto:

właściciel konta: PAIZ Konsulting Sp. z o.o.
nazwa banku: Santander Bank Polska S.A.
numer konta: 16 1910 1048 2305 0063 2357 0005

 

UWAGA - ważna zmiana zasad wystawiania faktur VAT

 

Od 1 stycznia 2020 r. fakturę do wpłaty zarejestrowanej na kasie fiskalnej i potwierdzonej paragonem możemy wystawić tylko wtedy, jeżeli paragon ten zawiera NIP nabywcy.

Wpłaty od osób indywidualnych, które nie podały jednocześnie danych do wystawienia faktury (np. nie przesłały formularza rejestracyjnego), rejestrujemy na kasie fiskalnej w formie paragonu (niezależnie od sposobu zapłaty). Zgodnie z aktualnymi przepisami do takiej wpłaty NIE BĘDZIEMY MOGLI WYSTAWIĆ FAKTURY VAT.

Wyjątkiem są sytuacje, gdy wpłacający podał jednocześnie z dokonaniem wpłaty co najmniej NIP nabywcy, który mogliśmy wpisać na paragonie oraz poprosił nas o wystawienie faktury VAT nie później niż 15-go kolejnego miesiąca po dokonaniu wpłaty. Fakturę VAT możemy wystawić wyłącznie dla tego nabywcy, którego NIP uprzednio otrzymaliśmy i który jest wpisany na paragonie.