VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Udaru Mózgu

Sandomierz, 22 - 23 października 2020 r.

 

Ramowy program naukowy

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie.

 

Miejsce obrad:

Hotel "Mały Rzym"
ul. Stefana Okrzei 9, 27-600 Sandomierz

 

Czwartek, 22 października 2020 r.  

7.15 – 8.45    Warsztaty udarowe firmy

9.00 – 11.00    Sesja Inauguracyjna dot. udaru mózgu

11.00 – 11.15    Przerwa kawowa

11.15 – 12.15    Sesja satelitarna firmy

12.30 – 14.00    Sesja wykładowa udar mózgu I

14.00 – 15.00    Obiad

15.00 – 15.45    Sesja satelitarna firmy

15.45 – 16.00    Przerwa kawowa

16.00 – 17.45    Sesja wykładowa udar mózgu II

17.45 – 18.05    Wykład satelitarny firmy

18.30 – 19.30    Walne zebranie PTUM

20.00    Kolacja

 

Piątek, 23 października 2020 r.

7.30 – 8.45    Warsztaty neuroradiologiczne firmy

9.00 – 9.20    Wykład satelitarny firmy

9.20 – 10.45    Sesja wykładowa udar mózgu III

10.45 – 11.00    Przerwa kawowa

11.00 – 11.50    Sesja satelitarna firmy

11.50 – 13.30    Sesja szkoleniowa Sekcji Neurosonologii PTN 

13.30 – 13.45    Przerwa kawowa

13.45 – 14.50    Sesja wykładowa udar mózgu IV

14.50    Podsumowanie i zamknięcie obrad VII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Udaru Mózgu

15.00    Obiad i wyjazd uczestników