Internetowe Forum PTUM

Postępowanie w udarze mózgu

w dobie pandemii

map-marker Transmisja konferencji online

calendar3 18 - 19 czerwca 2020 r.

 

Program naukowy

 

Transmisja konferencji online

 

 

Czwartek, 18 czerwca 2020 r.  

 

16.30 – 17.30    „Poranne” warsztaty udarowe firmy Boehringer Ingelheim

Dr n. med. Antoni Ferens
Dr n. med. Michał Karliński

 

17.30 - 17.40     Blok informacyjno- reklamowy

 

17.40 – 18.10    Powitanie / wykład inauguracyjny

COVID-19 – fakty i mity - Dr hab. n. med. Katarzyna Sikorska, Gdańsk (20 min.)

 

18.10 – 19.30    Sesja I: Stroke and infections – (non)novel experience?

(sesja  w języku angielskim)

 1. Nervous system injury in COVID-19 - Prof. dr hab. n. med. Agnieszka Słowik, Kraków (15 min.)
 2. Stroke treatment during pandemia – Italian experience - Prof. Valeria Caso, FESO, Perugia, Włochy (15 min.)
 3. Stroke treatment during pandemia – German experience - Prof. Ulf Schminke, Greifswald, Niemcy (15 min.)
 4. Viral infections and cerebrovascular diseases - Dr n. med. Joanna Wojczal, Lublin (15 min.)
 5. Pytania/dyskusja

 

19.30 – 20.00    Sesja satelitarna firmy Boehringer Ingelheim
 1. Skuteczna i bezpieczna profilaktyka udaru niedokrwiennego mózgu - Prof. dr hab. n. med. Anna Tomaszuk-Kazberuk
 2. Leczenie trombolityczne udarów niedokrwiennych u pacjentów przyjmujących NOAC - Dr n. med. Bożena Adamkiewicz

 

20.00 – 20.20    Sesja satelitarna firmy MERZ

Toksyna botulinowa typu A w leczeniu ślinotoku i spastyczności w schorzeniach neurologicznych
- Dr hab. n. med. Piotr Sobolewski, prof. UJK, Sandomierz

 

20.20 - 20.30     Blok informacyjno-reklamowy

 

20.30 – 21.50    Sesja II: Doświadczenia oddziałów udarowych w różnych placówkach medycznych w Polsce
 1. Doświadczenie ośrodka akademickiego / CILUM - Dr hab. n. med. Anetta Lasek-Bal, prof. SUM, Katowice (15 min.)
 2. Doświadczenie ośrodka jednoimiennego - Dr hab. n. med. Adam Kobayashi, prof. UTH, Radom (15 min.)
 3. Doświadczenie ośrodka stołecznego - Dr n. med. Andrzej Opuchlik, Warszawa (15 min.)
 4. Doświadczenie ośrodka podstawowego - Dr hab. n. med. Piotr Sobolewski, prof. UJK, Sandomierz (15 min.)
 5. Pytania/dyskusja

 

21.50 - 22.00       Podsumowanie pierwszego  dnia obrad

 

 

Piątek, 19 czerwca 2020 r.

 

16.30 – 17.30    Warsztaty Inicjatywy Angels: Neuroradiologia praktyczna
 1. Obraz radiologiczny a etiologia udaru: udar niedokrwienny - Dr hab. n. med. Grzegorz Kozera, Gdańsk (15 min.)
 2. Obraz radiologiczny a etiologia udaru: udar krwotoczny - Dr hab. n. med. Piotr Sobolewski, prof. UJK, Sandomierz (15 min.)
 3. Interpretacja obrazu angio-CT - aspekty praktyczne - Dr n. med. Joanna Wojczal, Lublin (15 min.)
 4. Pytania/dyskusja

 

17.30 – 18.00    Sesja satelitarna firmy Ever Pharma

Miejsce Cerebrolizyny i Deksmedetomidyny w leczeniu pacjentów z udarem w dobie COVID-19
- Prof. dr hab. n. med. Maciej Żukowski, Szczecin

 

18.00 - 18.10     Blok informacyjno-reklamowy

 

18.10 – 19.30    Sesja III: Pandemia COVID-19 - punkt widzenia różnych specjalności medycznych
 1. Terapia OZW w dobie zagrożenia epidemiologicznego - Prof. dr hab. n. med. Jacek Kubica, Bydgoszcz (15 min.)
 2. Organizacja pracy oddziału ratunkowego w  okresie pandemii - Dr hab. n. med. Mariusz Siemiński, Gdańsk (15 min.)
 3. Diagnostyka radiologiczna u pacjentów z podejrzeniem COVID-19 - Dr hab. n. med. Elżbieta Czekajska-Chehab, prof. UM, Lublin (15 min.)
 4. Zaburzenia psychiczne w pandemii COVID-19 - Dr hab. n. med. Wiesław Cubała, prof. GUMed, Gdańsk (15 min.)
 5. Pytania/dyskusja

 

19.30 – 19.55    Sesja satelitarna firmy Polimed

Kwalifikacja pacjentów do zamknięcia PFO - punkt widzenia neurologa - Dr hab. n. med. Grzegorz Kozera, Gdańsk

 

19.55 – 20.20    Sesja satelitarna firmy Nutricia

Interwencja żywieniowa w udarze mózgu - wytyczne postępowania w udarze mózgu a pandemia COVID-19
- Dr hab. n. med. Iwona Sarzyńska-Długosz, Warszawa

 

20.20 -  20.30    Blok informacyjno-reklamowy
 
20.30 – 21.50    Sesja IV: Organizacja leczenia udaru mózgu  w dobie epidemii koronawirusa (i nie tylko)
 1. Wyzwania organizacyjne pandemii – spojrzenie menadżera - Dyr. Jakub Kraszewski, Gdańsk (15 min.)
 2. Epidemiologia szpitalna w dobie pandemii - Dr hab. n. med. Aleksander Deptuła, Bydgoszcz (15 min.)
 3. Organizacja pracowni diagnostycznych w zagrożeniu epidemiologicznym - Dr hab. n. med. Grzegorz Kozera, Gdańsk (15 min.)
 4. Złośliwy proces nowotworowy – nowy czynnik ryzyka udaru mózgu? - Prof. dr hab. n. med. Danuta Ryglewicz, Warszawa (15 min.)
 5. Pytania/dyskusja

 

21.50 - 22.00   Podsumowanie konferencji i zaproszenie na Zjazd PTUM do Sandomierza w 2021 r.

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie.